Odwoławcza Izba Morska

>
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Przedmiot działań

Przedmiot działania

Drukuj PDF

Do zakresu działania izb morskich I instancji należy:

1. orzekania w sprawach wypadków morskich:
- statków polskich,
- statków obcych, jeżeli wypadek nastąpił na polskich morskich wodach wewnętrznych lub polskim morzu terytorialnym albo jeżeli z wnioskiem o wszczęcie postępowania wystąpił armator lub kapitan obcego statku;
Izby morskie rozpatrują również sprawy wypadków morskich promów pasażerskich typu ro-ro oraz szybkich statków pasażerskich, jeżeli wypadek nastąpił na obszarze innym niż polskie wody wewnętrzne lub polskie morze terytorialne, w przypadku gdy ostatnim portem zawinięcia statku był port Rzeczypospolitej Polskiej.

2. prowadzenie rejestru okrętowego na podstawie art. 23-39 ustawy z dnia 18 września 2001r. Kodeks morski /Dz.U. z 2009 r. Nr 217 poz. 1689 – tekst jednolity/ oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego /Dz. U. Nr 47, poz. 400/;

3. przyjmowanie protestów morskich na podstawie art. 64 kodeksu morskiego.

Do zakresu działania Odwoławcza Izba Morska, jako organ II instancji należy:

1. rozpoznawanie spraw wypadków morskich i spraw rejestrowych, w których zostały wniesione środki odwoławcze.